În contul semestrului al doilea al anului școlar 2021-2022, Primăria și Consiliul Local Mioveni le vor acorda burse elevilor care frecventează unitățile de învățământ din oraș.

Bursele sunt împărțite în mai multe categorii, cu valori diferite: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale.

Condițiile de acordare a burselor

1.Bursele de performanţă se acordă astfel:

1.1 Elevii premiaţi la concursurile şi olimpiadele naţionale organizate de MECTS, cu participare directă, cu caracter tehnico-știinţific – etapa naţională şi elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaționale.

Se acordă burse în cuantum lunar pentru elevii care au obţinut:

-locul I – 1.000 de lei;

-locul al II-lea – 800 de lei;

-locul al III-lea 500 de lei.

1.2 Elevii premiaţi la concursurile și olimpiadele naţionale organizate de MECTS, cu participare directă, cu caracter cultural-artistic şi cu caracter sportiv – etapa naţională.

Competiţii individuale/burse acordate în cuantum lunar:

-locul I – 700 de lei;

-locul al II-lea – 600 de lei;

-locul al III-lea – 500 de lei.

Competiţii pe echipe/bursă acordată o singură dată pe an şcolar aceleiași echipe/şcoală:

-locul I – 1.500 de lei/echipă;

-locul al II-lea – 1.000 de lei/echipă;

-locul al III-lea – 700 de lei/echipă.

Dacă o echipă câștigă mai multe competiţii într-un an școlar, bursa i se va acorda echipei o singură dată, pentru o singură competiţie, cea cu valoare mai mare.

1.3 Olimpiadele, concursurile şi competiţiile naţionale pentru care se vor acordă burse de performanţă şi de merit sunt cele cu participare directă, din lista actualizată şi facută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie a anului şcolar pentru care se acordă bursa.

2.Bursele de merit se acordă astfel:

2.1 Elevii premiaţi la concursurile și olimpiadele şcolare naţionale organizate de MECTS, cu participare directă, cu caracter tehnico-ştiintific – etapa judeţeană.

Se acordă burse în cuantum lunar elevilor care au obţinut:

-locul I – 400 de lei;

-locul al II-lea – 300 de lei;

-locul al III-lea – 200 de lei.

2.2 Elevii premiați la concursurile și olimpiadele şcolare naţionale organizate de MECTS, cu participare directă, cu caracter cultural-artistic și cu caracter sportiv – etapa judeţeană.

Competiţii individuale/ burse acordate în cuantum lunar elevilor care au obţinut:

-locul I – 400 de lei;

-locul al II-lea – 300 de lei;

-locul al III-lea – 200 de lei.

Competiţii pe echipe/\burse acordate o singură dată pe an şcolar aceleiași echipe/școală:

-locul I – 1.000 de lei/echipă;

-locul al II-lea – 700 de lei/echipă;

-locul al III-lea – 500 de lei/echipă.

Dacă o echipă câștigă mai multe competiţii într-un an școlar, bursa i se va acorda echipei o singură dată, pentru o singură competiţie, cea cu valoare mai mare.

2.3 Elevii care au obţinut medii generale cuprinse între 9 și 10 inclusiv şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior sau în semestrul I, pentru clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal.

-media generală 10 – 300 de lei/lună;

-media generală cuprinsă între 9,50 și 9,99 – 250 de lei/lună;

-media generală cuprinsă între 9 și 9,49 – 200 de lei /lună.

3.Bursa de studiu li se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc urm[toarele condiţii:

-media generală cuprinsă între 8 și 8,99;

-nota 10 la purtare în anul şcolar anterior sau în semestrul I, pentru clasele de început ale învăţământului gimnazial și liceal – 150 de lei/lună.

4.Bursele sociale

Se acordă conform Legii Educaţiei nr.1/2011 şi, respectiv, Ordinului 5576/2011-Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, actualizat, emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), în cuantum de 200 de lei/lună.

Proiectul de hotărâre care prevede acordarea acestor burse pentru elevii din școlile din Mioveni poate fi consultat AICI.

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Știri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *