Angajatorul este obligat să îi acorde salariatului concediu de îngrijitor dacă salariatul se află în situația de a locui împreună cu o rudă ori o altă persoană grav bolnavă care are nevoie de îngrijire sau sprijin.

Durata concediului de îngrijitor este de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic și i se acordă salariatului la solicitarea scrisă a acestuia. Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili o durată mai mare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Argeș vine cu detalii: „În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligaţia depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu acesta, precum şi a existenţei problemei medicale grave care a determinat solicitarea concediului de îngrijitor de către salariat.

Astfel, documentele prin care se face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sunt actul de identitate, certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie, după caz.

Documentele prin care se face dovada că persoana îngrijită locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul sunt, după caz, actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire – din care să rezulte același domiciliu sau reședință cu salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de proprietari/locatari sau declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte că persoana locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, cel puțin pe perioada concediului de îngrijire.

În ceea ce privește dovada existenței problemei medicale grave, aceasta se face cu biletul de externare din spital sau, după caz, cu adeverința medicală emisă de medicul curant sau de familie al persoanei îngrijite.

(…) Prin rudă se înțelege fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul/soția unui salariat.

Precizăm că perioada concediului de îngrijitor nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

Neacordarea de către angajatori a concediului de îngrijitor salariaților care îndeplinesc condițiile constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 la 8.000 de lei”, precizează ITM Argeș, prin vocea inspectorului-șef Anița-Maria Neacșu (foto).

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Știri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *