Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță că 31 martie 2021 este termenul limită de depunere a cererilor pentru acordarea unor facilități fiscale.

Eșalonarea la plată în formă simplificată

Orice contribuabil, persoană fizică sau juridică, poate accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Eșalonarea la plată a obligatiilor bugetare în formă simplificată prezintă următoarele avantaje:

-la cerere nu se anexează alte documente;

-nu este necesară constituirea de garanții;

-contribuabilul poate efectua o propunere a graficului de eșalonare;

-cererea se soluționează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.

Pe perioada eșalonării la plată, contribuabilul poate depune două cereri de modificare a eșalonării – în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată și două cereri de menținere a valabilității eșalonării – în cazul în care valabilitatea eșalonării la plată a fost pierdută ca urmare a neîndeplinirii condițiilor.

Cererea de acordare se depune până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. „Pentru a accesa această facilitate fiscală, este necesar a fi îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 1, alin. 8, lit. a-e, din O.U.G. nr. 181/2020”, precizează sursa citată.

Anularea obligațiilor de plată accesorii

Facilitatea li se adresează tuturor debitorilor, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere etc. care doresc anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020.

Contribuabilii care solicită acordarea acestei facilități trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv trebuie stinse până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

-toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv trebuie stinse, iar debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv.

Debitorul depune cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, iar organul fiscal o soluționează în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Cererile de acordare a celor două categorii de facilități pot fi depuse atât la registratura organului fiscal, cât și on-line, prin intermediul serviciului ”Spațiul privat virtual”.

Informaţii suplimentare pot fi obținute folosind formularul de contact disponibil pe pagina de internet www.anaf.ro şi telefonic, prin contactarea Serviciului de asistenţă telefonică a contribuabililor – call-center, la numărul 031.403.91.60.     

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Știri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *