Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Argeş le atrage din nou atenția tuturor angajatorilor asupra unuia dintre principiile fundamentale instituite în dreptul muncii: nediscriminarea.

Este interzisă discriminarea atât faţă de potenţialii salariaţi, deci faţă de cei aflaţi în procesul de recrutare şi selecţie a personalului, cât şi faţă de cei aflaţi deja într-un raport juridic de muncă, respectiv în procesul de încheiere, executare, suspendare, modificare şi încetare a contractului individual de muncă, avertizează ITM Argeș.

„În acest context, ţinem să exemplificăm câteva tipuri de discriminări pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenenţă politică, avere sau origine socială:

la angajare

-oferte de muncă exclusiv pentru bărbaţi sau, după caz, pentru femei, cu impunerea unei limite de vârstă (exemplu: angajez secretară, femeie, în vârstă de 35 de ani);

-oferte de muncă cu cerinţe referitoare la imaginea unei persoane (aspect fizic plăcut sau încadrarea în unele limite de înălţime şi/sau greutate);

la locul de muncă

-poate să apară la stabilirea şi schimbarea condiţiilor de muncă, în momentul stabilirii salariului sau a sarcinilor de serviciu şi a responsabilităţilor, atunci când se fac selecţii pentru participarea la programe de perfecţionare, la promovare etc.”, informează Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Orice formă de discriminare este sancționată de lege cu amendă de la 1.000 la 20.000 de lei.

„Le recomandăm tuturor angajatorilor să evite orice formă de discriminare/hărțuire/victimizare, atât în procesul de recrutare și selecție a personalului, cât și în cel al derulării raporturilor juridice de muncă”, transmite ITM Argeș.

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Știri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *