Liceul cu Program Sportiv Viitorul din Pitești angajează. LPS organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de paznic. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească potențialii candidați:

  • studii generale;
  • vechime în muncă 2 ani;
  • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • atestat profesional (angajarea personalului cu atribuții de pază se face pe baza certificatului de cazier judiciar și a atestatului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003);
  • o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie/unitățile sanitare abilitate;
  • să nu fi fost condamnați definitiv pentru infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, pentru infracțiuni de fals ori corupție;
  • domiciliul stabil în județul Argeș.

Cei interesați pot afla amănunte AICI.

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Știri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *