Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș informează că termenul limită pentru depunerea declaraţiei unice este 25 mai 2021 inclusiv.

Declarația trebuie depusă la Fisc de către persoanele fizice care: au obligaţia declarării venitului realizat şi a stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale pentru anul 2020, au obligaţia stabilirii și declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2021 și/sau optează pentru direcţionarea unei sume de până la 3,5% din impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil al anului 2020 pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 14/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 33/12.01.2021, au fost aprobate modelul, conţinutul și modalitatea de depunere şi de gestionare a formularului 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

„Declaraţia se completează şi se depune de către:

– persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii;

– persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;

– profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, care au beneficiat de:

* indemnizația prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare,

* indemnizația prevăzută la art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.

– avocații și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020″, precizează sursa citată.

În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, precum și în cazul celor care îşi încetează activitatea/intră în suspendare temporară a activităţii în cursul anului fiscal, termenul de depunere a formularului 212 este de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, prin poştă – cu confirmare de primire, prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică – semnătură calificată.

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Știri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *