Joi, 17 iunie, de la ora 17:00, la Centrul Cultural al orașului se va desfășura o nouă şedinţă publică ordinară a Consiliului Local Mioveni. Ședința va fi transmisă live pe pagina de Facebook a Primăriei. Cetățenii orașului vor avea astfel posibilitatea să vizioneze, în timp real, cum se desfășoară dezbaterile și cum se iau deciziile la nivelul legislativului local.

Pe ordinea de zi se află 17 puncte. Vor fi dezbătute și supuse votului mai multe proiecte de hotărâri, dintre care enumerăm:

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Mioveni pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Mioveni nr. 8/19.11.2020 referitoare la modificarea Hotărârii nr.76/27.08.2015 cu privire la aprobarea contractului de transmitere în administrare către Centrul Cultural Mioveni a unor imobile din proprietatea orașului Mioveni și a dotărilor aferente acestora, în sensul completării listei bunurilor aflate în administrarea Centrului Cultural;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar cu privire la completarea listei bunurilor date în administrarea Centrului Cultural Mioveni;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Amenajamentului pastoral;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar referitor la dezmembrarea terenului în suprafață de 3.500 de mp situat în satul Racovița, pe strada Nicolae Racoviceanu, nr. 114, identificat cu numărul cadastral 86153;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru aprobarea închirierii spațiului comercial în suprafață de 219 mp situat la etajul 1 al pieței Dacia;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru aprobarea formularelor-tip ale cererilor/declarațiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol a persoanelor fizice și juridice;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de viceprimarul oraşului Mioveni pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru rectificarea bugetului local pe anul 2021;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru aprobarea modelului-cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul III al anului 2021 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru aprobarea normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru aprobarea închirierii a patru suprafețe de teren din domeniul public al orașului Mioveni;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar cu privire la darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Mioveni a echipamentelor medicale și a echipamentelor de protecție medicală achiziționate prin proiectul ”Consolidarea capacității sistemului medical de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Argeș”;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar cu privire la propunerea de declarare a terenului în suprafață de 723 de mp situat în satul Racovița, pe Aleea Poienii, ca bun de uz și de interes public local;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru aprobarea formularului tipizat al invitației la Primăria orașului Mioveni a persoanelor fizice și juridice care au obligația declarării datelor în registrul agricol;

-raport şi proiect de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Mioveni pentru aprobarea modificării statului de funcții al Centrului Cultural Mioveni.

Distribuie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Administrație

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *