Începând din anul 2022, scutirea de la plata taxei de salubrizare li se va acorda doar persoanelor care fac dovada, prin viză de flotant, a faptului că locuiesc în altă localitate.

Conducerea Primăriei Mioveni informează că persoanele care locuiesc temporar în alte localităţi pentru perioade care depăşesc 30 de zile calendaristice consecutiv pot beneficia de scutire de la plata taxei de salubrizare numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a)contribuabilul va depune cerere de scutire de la plata taxei de salubrizare pentru perioada în care nu locuiește efectiv la adresa de domiciliu;

b)cererea de scutire de la plata taxei va fi însoţită de copie de pe actul de identitate al persoanei, care să ateste dovada de reşedinţă în afara orașului Mioveni, respectiv viză de flotant, în conformitate cu art.31 din OG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

c)documentele care se atașează la cererea de scutire depusă potrivit prezentului regulament trebuie să poarte mențiunea “Conform cu originalul”. Conformitatea copiilor se face de către contribuabil prin înscrierea mențiunii “Conform cu originalul” și prin semnătura acestuia, potrivit prevederilor art. 64 din Codul de Procedură Fiscală.

Important: scutirea de la plata taxei de salubrizare se va face doar pe perioada valabilității vizei de flotant.

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Administrație

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *