Primăria orașului Mioveni, prin Direcția de Asistență Socială, informează că, până pe data de 20.11.2020, va primi de la cetățeni documentele justificative în vederea acordării ajutorului financiar pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2020-2021.

Cererile se pot procura şi de la sediul Primăriei (de la ofiţerul de serviciu), zilnic, după următorul program: luni și miercuri între orele 08:00 și 16:00, marţi și joi între orele 08:00 și 17:00 şi vineri între orele 08:00 și 14:00. De asemenea, cererile se poate descărca de pe site-ul instituţiei, www.emioveni.ro.

Acte necesare pentru stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței:

-cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, formular tip pus la dispoziţie de Primăria Mioveni;

-acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei: act de proprietate/contract de închiriere valabil la data depunerii cererii/împuternicire legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere sau alt act doveditor (titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere). Persoanele care nu au domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită compensarea nu vor fi luate în calcul. Persoanele care au viză de reşedinţă sunt obligate să aducă adeverinţă de la primăria domiciliului legal cu bunurile în proprietate şi adeverinţă din care să reiasă că nu au depus cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei la primăria respectivă;

-copii de pe actele de stare civilă: buletin sau carte de identitate pentru adulţi și copii cu vârsta de peste 14 ani, certificat de naştere pentru copii cu vârsta de sub 14 ani, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ pentru persoanele divorţate, hotărâre judecătorească de încredinţare minori rămasă definitivă şi irevocabilă pentru persoanele necăsătorite cu copii in întreţinere şi certificat de deces pentru persoanele văduve;

-adeverinţe de venituri pentru luna anterioară depunerii dosarului:

1.adeverinţă de salariat în care să fie menţionate salariul net şi contravaloarea tichetelor de masă, dacă este cazul – luna anterioară depunerii dosarului (adeverinţa de salariat trebuie sa fie eliberată în luna în curs și să aibă menţionat salariul net din luna anterioară); dacă nu se acordă tichete de masă, menţiunea „nu beneficiază de tichete de masă”;

2.contract de muncă pentru persoanele care obţin venituri din străinătate;

3.cupon de pensie, luna în curs sau luna anterioară depunerii dosarului;

4.cupon de şomaj, luna în curs sau luna anterioară depunerii dosarului;

5.drepturi de asistenţă socială (indemnizaţii de creştere a copilului/stimulent de inserţie, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap): document doveditor – luna în curs sau luna anterioară depunerii dosarului;

-copie certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, mediu revizuit, unde este cazul;

-adeverinţe ANAF (Fisc) Mioveni, pentru toţi membrii familiei majori, în care să fie menţionat venitul net lunar;

-adeverinţă de la asociaţia de locatari/proprietari, din care să reiasă numărul de membrii de familie luaţi în evidenţă pentru plata întreţinerii, NOMINAL;

-factura Distrigaz – original pentru persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze naturale;

-factura Electrica – original pentru persoanele care solicită ajutor de încălzire cu energie electrică;

-viză de la Primărie, din care să reiasă bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate pentru toţi membrii familiei menţionaţi în cerere (locuinţă, teren, autoturism) – Biroul Taxe și Impozite (camera 4) şi Biroul Fond Funciar (camera 25);

-dosar.

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Social

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *