De la 1 ianuarie 2024, e-Factura devine obligatorie. Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Argeș vine cu precizări.

Potrivit sursei citate, procesul de implementare va fi realizat în două etape.

Prima etapă, perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024

„Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA (…), pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relaţia B2B au obligația ca în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura;

Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA (…), pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relaţia cu instituții publice altele decât cele efectuate în baza contractelor de achiziţii publice în relația B2G au obligația ca în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura;

Operatorii economici – persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România efectuate în relaţia B2B au obligația ca începând cu data de 1 ianuarie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura”, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.

A doua etapă, de la 1 iulie 2024

„Emitenţii facturilor electronice au obligaţia de transmitere a acestora către destinatari, atât în relaţia B2B, cât şi în relaţia B2G, utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. 

Furnizorii prevăzuţi mai sus sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari şi în mod obişnuit (…) (astfel, fiind considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic), cu excepţia situaţiei în care atât furnizorul/prestatorul, cât şi destinatarul sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura”, anunță sursa citată.

Sunt exceptate de la prevederile de mai sus:

-livrările de bunuri la export, livrările intracomunitare de bunuri;

-livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane impozabile care nu sunt stabilite şi nici înregistrate în scopuri de TVA în România;

-livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care se emit facturi simplificate;

-prestările de servicii pentru care emiterea facturii nu face obiectul normelor de facturare aplicabile în România conform art. 319 alin. (5) din Legea nr. 227/2015.

Prevederile nu se aplică pentru facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane fizice.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor

A.Termenul limită pentru transmiterea facturilor prevăzute mai sus în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura: 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Codul fiscal (respectiv cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei/cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care s-a încasat un avans);

B.Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor va constitui contravenţie şi va fi sancționată cu amendă:

-pentru contribuabilii mari, de la 5.000 la 10.000 de lei;

-pentru contribuabililii mijlocii, de la 2.500 la 5.000 de lei;

-pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, de la 1.000 la 2.500 de lei.

Atenție! Pentru familiarizarea cu e-Factura, NU vor fi date amenzi în primele 3 luni. Amenzile se vor aplica de la 1 aprilie 2024.

C.Dacă sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura nu este funcţional timp de minimum 24 de ore, obligaţia de transmitere se va suspenda până la repunerea în funcţiune a sistemului.

Într-o astfel de situaţie, facturile vor fi transmise în mod obişnuit conform art. 319 din Codul fiscal, cu condiţia transmiterii ulterioare în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura a facturilor electronice emise.

Perioadele de nefuncţionare a sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura vor fi publicate pe paginile de internet ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerului Finanţelor.

Alte precizări

-Exemplarul original al facturii electronice se consideră a fi fişierul de tip XML însoţit de sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor;

-Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică îi este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul RO e-Factura;

-Referitor la disponibilitatea pentru descărcarea facturii electronice în sistemul RO e-Factura, fişierele corespunzătoare facturii electronice în format XML şi mesajele de eroare sunt disponibile pentru descărcare 60 de zile de la momentul publicării în sistem, iar ulterior vor fi arhivate electronic şi eliberate la cerere;

-În vederea transmiterii facturii trebuie să fiţi înregistraţi în Spaţiul Privat Virtual şi să vă autentificaţi pe portalul www.anaf.ro, prin accesarea butonului Autentificare cu certificat.

Ne puteți citi și pe pagina noastră de Facebook și în grupul de socializare Pitesti24.ro. De asemenea, vă puteți abona la canalul nostru de YouTube.  

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Pitesti24.ro
Mai multe în Știri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *