91 de localități din Argeș vor primi bani din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean din cota de 6% din impozitul pe venit. Lista urmează să fie supusă aprobării într-o ședință extraordinară a plenului Consiliului Județean Argeș, programată pentru 8 februarie 2022.

mii lei
Nr.
crt.
Unitatea
administrativ-
teritorială
AN 2022
cote def.
imp. venit
Denumire obiectiv
1 Albeștii de Argeș 250 Extindere canalizare satul Dobrotu, punctul Dobrotul de Jos
2 Albeștii de Muscel 230 Dotarea compartimentului administrativ în cadrul organigramei aparatului propriu de specialitate al primarului – 170 mii lei; Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere – 60 mii lei
3 Albota 400 Pod peste râul Teleorman în punctul Piu – 300 mii lei; Zid sprijin sală de sport cu 180 locuri, sat Albota – 100 mii lei
4 Aninoasa 550 Consolidare, modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural sat Aninoasa
5 Arefu 410 Proiect împădurire teren aferent investiției pârtie schi în zona Ghițu Moliviș – 150 mii lei; Actualizare PUZ pârtie schi A1 A2 Moliviș – 130 mii lei; Întocmire PUZ Alimentare cu apă pârtie schi Moliviș – 130 mii lei
6 Băbana 290 Reabilitare conductă aducțiune apă potabilă Stația Trivale-Băbana pe lungimea de 3,2 km, pe raza comunei Băbana – 200 mii lei; Înlocuire grup pompare la obiectivul puț foraj apa nr.1 Băbana – 90 mii lei
7 Băiculești 350 Reabilitare alimentare cu apă sat Mănicești strada Bisericii, Extindere rețea în satul Tutana pe două străzi și în satul Argeșani pe DJ 704F – 230 mii lei; Schimbare învelitoare Școala Alunișu – 120 mii lei
8 Bălilești 500 Lucrări de reparații generale, renovare și extindere clădire fosta Primărie Băjesși – 250 mii lei; Extindere rețea de canalizare și alimentare cu apă (inclusiv racorduri și bransamente) – 250 mii lei
9 Bârla 150 Lucrări de înlocuire învelitoare și reabilitarea energetică a anvelopei la Școala Gimnazială nr. 1 Bârla
10 Beleți-Negrești 200 Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Beleți
11 Berevoești 500 Extindere rețea de canalizare
12 Bogați 572 Achiziționare tractor Same Explorer 100 – 80 mii lei; Achiziționare Greder tractat TK 300 – 25 mii lei; Achiziționare Cilindru vibro-compactor Power Attachements 2150 – 67 mii lei; Pod peste pârâul Glâmboc, cătun Ciorchinești, sat Suseni – 400 mii lei
13 Boteni 651 Amenajare centru civic – 275 mii lei; Modernizare drum comunal DC 38 Lunca-Balabani – 100 mii lei; Modernizarea rețelei publice de iluminat cu eficiență energetica ridicată prin tehnologii noi – LED – 176 mii lei; Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă și canalizare – 100 mii lei
14 Boțești 450 Achiziționare buldoexcavator
15 Brăduleț 600 Înființare rețea de alimentare cu apă – 200 mii lei; Înființare rețea de canalizare și stație de epurare – 50 mii lei; Reabilitare Cămin cultural Galeșu Nou – 150 mii lei; Amenajarea centrului sat Galeșu – 100 mii lei; Extindere rețea de alimentare cu apă și realizare branșamente – 100 mii lei
16 Budeasa 400 Reabilitare DC 219 (strada Sudeaua)
17 Bughea de Jos 250 Construire corp Școala Primară Valea Măcelarului
18 Bughea de Sus 250 Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Bughea de Sus
19 Căldăraru 300 Construire gradiniță cu program normal în satul Căldăraru
20 Călinești 425 Extindere iluminat public – 225 mii lei; Modernizare iluminat public – 200 mii lei
21 Căteasca 300 Canalizare Cireșu, Siliștea Gruiu
22 Cepari 400 Modernizare străzi și drumuri de interes local – 325 mii lei; Extindere rețea canalizare – 75 mii lei
23 Cetățeni 400 Extindere, reabilitare şi modernizare sistem public de alimentare cu apă – 250 mii lei; Reabilitare DC 29 Cetățeni – Boteni, comuna Cetățeni – 150 mii lei
24 Cicănești 450 Amenajare curte și bază sportivă la Școala Gimnazială Cicănești
25 Ciofrângeni 466 Amenajare Valea Schitului – 36 mii lei; Construcție after school – 430 mii lei
26 Ciomăgești 180 Sistem alimentare cu apă în satele Fedeleșoiu, Ciomăgești și Beculești – 30 mii lei; Reparații curente interior/exterior și acoperiș sediu grădiniță sat Dogari – 150 mii lei
27 Cocu 350 Autorizare PSI Școala COCU
28 Corbeni 450 Modernizare prin asfaltare drum DC 296 Oeștii Ungureni
29 Corbi 200 Extindere și modernizare rețea publică de alimentare cu apă și înființare rețea publică de canalizare în satele Corbi și Jghiaburi
30 Coșești 500 Teren de sport pentru activități sportive – 50 mii lei; Lucrări de regularizare și amenajare gârlă în zona satului Petrești punctul „La Roșu” tronson 2 – 50 mii lei; Extindere iluminat public pe DC 288 A și DC 228 B – 50 mii lei; Lucrări de termoizolare Școala Leicești – 100 mii lei; Asfaltare strada DC1 Lăpușani, L=340 m – 250 mii lei
31 Cotmeana 420 Consolidare drum comunal DC 182 (km 6,885) – 100 mii lei; Reabilitare pod in satul Cotmeana, punctul
„La Stanescu” – 120 mii lei; Achizitie imobile pentru infiintare Centru Comunitar – 200 mii lei
32 Cuca 300 Modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Cuca – 100 mii lei; Amenajare teren de sport la Scoala Cuca – 200 mii lei
33 Dâmbovicioara 300 Parcare cu utilitati spre Cetatea Oratea
34 Dârmănești 373 Amenajare teren de sport in comuna Darmanesti – 253 mii lei; Statie demanganizare si deferizare – sistemul de alimentare cu apa Valea Nandrii – 120 mii lei
35 Davidești 500 Reamplasare rezervoare alimentare cu apa in satul Voroveni, comuna Davidesti – 300 mii lei; Inlocuire conducta alimentare cu apa pe DN73, comuna Davidesti – 200 mii lei
36 Dobrești 300 Sediu primarie Dobresti  – 200 mii lei; Teren minifotbal – 100 mii lei
37 Drăganu 400 Lucrari de reparatii drum Valcele in comuna Draganu
38 Godeni 350 Reabilitare sistem iluminat public cu lampi cu LED – 200 mii lei; Bransamente stradale la reteaua de canalizare – 150 mii lei
39 Hârsești 300 Modernizare str. Cimitirului-Popesti
40 Hârtiești 200 Automatizare pompe si anvelopare bazin sistem alimentare cu apa – 150 mii lei; Construire si dotare gradinita cu program prelungit in comuna Hartiesti – 50 mii lei
41 Izvoru 300 Extinderea retelei de canalizare si racorduri de canalizare
42 Leordeni 350 Construire sala de sport, cabinet medical sportiv, grupuri sanitare si vestiare la Scoala Gimnaziala Nicolae Cretulescu Leordeni – 200 mii lei; Modernizare strazi si drumuri de interes local in comuna Leordeni – 150 mii lei
43 Lerești 450 Extindere retea de canalizare in comuna Leresti (str. Poduri) – 350 mii lei; Sistem detectie la incendiu pentru Gradinita Leresti – 72 mii lei; Centrale termice Scoala Gimnaziala nr.1 Leresti – 28 mii lei
44 Lunca Corbului 600 Construire pod peste paraul Marghiuta si modernizare drum de acces in satul Marghia de Sus, comuna Lunca Corbului
45 Mălureni 189 Modernizarea sistemului de iluminat public pentru reducerea consumului de energie electrica si a cheltuielilor de intretinere prin montare aparate de iluminat cu LED in comuna Malureni
46 Mărăcineni 400 Extindere canalizare pluviala strada Argeselu, DJ740, strada Coandei, sat Argeselu, comuna Maracineni – 280 mii lei; Modernizare prin asfaltare strada Garoafelor-150 ml, sat Argeselu, comuna Maracineni – 120 mii lei
47 Merișani 300 Realizare sistem de alimentare cu apa in satele Valcelele si Brateasca, comuna Merisani
48 Micești 250 Modernizare drumuri locale in comuna Micesti-etapa 1-strazile Valea Troislav, Aleea Dumbravei si Valea Purcareanca DC226
49 Mihăești 650 Modernizare retea de drumuri comunale in comuna Mihaesti Ulita Oprea, Albut, Stoica, Lacuri, Maria, Valea Bradului; DC 44 si DC 11 – 250 mii lei; Construire estacada pentru relocare conducte apa si canalizare in punctul pod Scoala – 400 mii lei
50 Mioarele 150 Alimentare cu apa in comuna Mioarele – Aductiune si inmagazinare cu apa
51 Miroși 150 Modernizare grupuri sanitare si izolare termica, partea de Est si Nord la Scoala Gimnaziala Prof. Emil Negoita
52 Moșoaia 100 Construire Scoala generala Mosoaia cls. I-VIII si imprejmuirea terenului, in comuna Mosoaia
53 Morărești 200 Reparatii instalatie termica dispensar
54 Mozăceni 300 Racorduri – Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere, comuna Mozaceni  – sistem Babaroaga
55 Mușătești 500 Gospodaria de apa pentru alimentarea cu apa, comuna Musatesti – 100 mii lei; Alimentare cu apa satele Stroesti, Costesti-Valsan si Robaia, comuna Musatesti – 300 mii lei; Lucrari de bransamente la reteaua publica de alimentare cu apa in comuna Musatesti – 100 mii lei
56 Negrași 400 Dotare Scoala „Petre Badea” Negrasi, comuna Negrasi
57 Nucșoara 400 Reabilitare Gradinita Slatina, comuna Nucsoara – 200 mii lei; Amenajare gospodarie apa sat Gruiu, comuna Nucsoara – 200 mii lei
58 Oarja 400 Sala de sport in comuna Oarja – 300 mii lei; Modernizare DC 104, L=4.4 km, comuna Oarja – 100 mii lei
59 Pietroșani 400 Extindere retea alimentare apa in vederea bransarii sat Pietrosani, comuna Pietrosani etapa a treia – 300 mii lei; Extindere retea alimentare apa in vederea bransarii sat Badesti, comuna Pietrosani etapa a treia – 100 mii lei
60 Poiana Lacului 100 Infiintare retea apa pentru montarea hidrantilor exteriori in satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului
61 Poienarii de Argeș 266 Extindere alimentare cu apa in satul Tomulesti-Sasca – 200 mii lei; Extindere alimentare cu apa in satul Poienari-Colnic – 66 mii lei
62 Poienarii de Muscel 200 Reabilitare Scoala Gimnaziala nr.1 Poienarii de Muscel – 150 mii lei; Reabilitare Gradinita cu program normal Valea Itului din satul Jugur – 50 mii lei
63 Popești 450 Construire camin cultural in comuna Popesti
64 Priboieni 600 Reabilitare drumuri locale Priboieni – 50 mii lei; Reabilitare si modernizare Club Tineret – 550 mii lei
65 Rătești 500 Modernizare drumuri comunale in comuna Ratesti
66 Recea 493 Retea distributie apa potabila, comuna Recea – 393 mii lei; Reabilitare, extindere si schimbare de destinatie din Scoala Primara in Unitate Medico-Sociala, comuna Recea – 100 mii lei
67 Râca 550 Instalatii de deferizare-demanganizare la sistemul de alimentare cu apa comuna Raca
68 Rociu 507 Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in satele Serbanesti si Gliganu de Sus, comuna Rociu – 100 mii lei; Construire gradinita cu 3 grupe, comuna Rociu – 100 mii lei; Lucrari de reparatii curte sediul Primariei Rociu – 100 mii lei; Modernizare strada Cosarailor, L=1.100 km, in comuna Rociu – 82 mii lei; Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna Rociu si localitatile apartinatoare (Gliganu de Jos, Gliganu de Sus, Rociu, Serbanesti) – 125 mii lei
69 Rucăr 350 Modernizare a drumurilor comunale de interes local in comuna Rucar – 150 mii lei; Camin cultural comuna Rucar – 200 mii lei
70 Sălătrucu 170 Reabilitare si extindere alimentare cu apa in comuna Salatrucu – tronson III
71 Săpata 147 Extindere retea alimentare cu apa, comuna Sapata – 100 mii lei; Modernizare Drum comunal nr. 899 (Strada Parfumului in satul Popesti) de la Primaria Sapata pana la albia raului Cotmeana – 47 mii lei
72 Schitu Golești 100 Canalizare menajera si statie de epurare in comuna Schitu Golesti – etapa II
73 Slobozia 525 Modernizare drumuri comunale – 375 mii lei; Imprejmuire Scoala Gimnaziala si troturare – 150 mii lei
74 Stâlpeni 200 Suplimentare sursa de apa in satul Dealu Frumos comuna Stalpeni
75 Ștefan cel Mare 600 Modernizare drumuri comunale in lungime de 6 km in comuna Stefan cel Mare – 560 mii lei; Amenajari grupuri sanitare la Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare – 40 mii lei
76 Stoenești 200 Racorduri canalizare pentru obiectivul Reabilitare rețea de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare, sat Stoenești, comuna Stoenești – 80 mii lei; Bransamente apa pentru obiectivul Reabilitare rețea de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare, sat Stoenești, comuna Stoenești – 120 mii lei
77 Stolnici 427 Construire Dispensar uman in comuna Stolnici – 50 mii lei; Cresterea eficientei energetice la Scoala Gimnaziala Constantin Balaceanu Stolnici – 227 mii lei; Cresterea eficientei energetice la Gradinita cu program normal Stolnici – 150 mii lei
78 Șuici 304 Sistem centralizat de alimentare cu apa in satul Valea Calului, comuna Suici – 254 mii lei; Gradinita cu program prelungit destinata atat localnicilor, cat si locuitorilor Vaii Topolog in locatia After-School – 50 mii lei
79 Suseni 205 Extindere retea de alimentare cu apa in satele Odaeni, Tutulesti, Galesesti, Strambeni si Suseni si inlocuire conducta de aductiune apa: Put Balanesti-Castel apa Tutulesti, in comuna Suseni – 145 mii lei; Infiintare sursa apa in Cersani, comuna Suseni – 60 mii lei
80 Teiu 370 Construire pod din beton armat peste paraul Mozacu, in punctul Diaconescu, comuna Teiu – 320 mii lei; Modernizare iluminat public in comuna Teiu – 50 mii lei
81 Tigveni 215 Extindere Gradinita Tigveni – 150 mii lei; Grup de pompare alimentare cu apa – 65 mii lei
82 Țițești 250 Extindere retea canalizare Rusu, comuna Titesti
83 Uda 300 Sistem de alimentare cu apa a satului Chiritesti, comuna Uda
84 Ungheni 421 Statie pompare suplimentara in satul Gaujani – 71 mii lei; Modernizare drum comunal sat Satu Nou – 100 mii lei; Grup sanitar Primarie – 100 mii lei; Reabilitare Pod sat Gaujani, str. Afumati – 150 mii lei
85 Valea Danului 300 Racordare retea canalizare Valea Danului
86 Valea Iașului 423 Extindere alimentare cu apa Valea Iasului – 223 mii lei; Extindere canalizare satele Cerbureni zona Cearsor – 200 mii lei
87 Valea Mare Pravăț 300 Extindere canalizare in comuna Valea Mare Pravat (canalizare Malul lui Neci, Barace si Balan-Trandafir) – 153 mii lei; Rigola pereata inchisa tip biscuite in satul Gura Pravat aprox. 200 m – 147 mii lei
88 Vedea 465 Reabilitare Dispensar Vedea – 215 mii lei; Suplimentare sursa de alimentare cu apa satele Vedea si Varsesti – 250 mii lei
89 Vlădești 350 Modernizare DC 8 Coteasca-Draghescu
90 Vulturești 500 Modernizare DC 50 Huluba, L=2,5 km (Davidesti, DN73 D-Huluba, km 2+805-5+305) in comuna Vulturesti – 400 mii lei; Gradinita cu program normal Mazgana in comuna Vulturesti – 100 mii lei
91 Costești 850 Realizarea lucrarilor de asfaltare in orasul Costesti, pe strazile Ciocarliei, Fundatura Elesteu, Circeana (Fundatura Circeana), Fundatura Berzei si Aleea Garii
TOTAL 32994  
Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Administrație

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.