Au început înscrierile pentru examenul de obținere a atestatului de detectiv particular. Data limită pentru înscrieri este 16 februarie, iar examenul va avea loc pe 8 martie 2022, de la ora 10:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș (foto).

Examenul pentru obținerea atestatului de detectiv particular va consta într-o probă scrisă, eliminatorie, și în susținerea unui interviu. În funcție de rezultatele obținute, candidații vor fi declarați admiși sau respinși.

Dosarul personal al candidatului trebuie să conțină următoarele:

1)cerere de înscriere;

2)curriculum vitae;

3)actul de studii, în original și în copie, sau, după caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;

4)actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie;

5)certificat medical și certificat de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat (cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii);

6)declarație din care să rezulte că nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;

7)dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștintelor (tariful este de 139,28 de lei și se achită la sediul I.P.J. Argeș – Serviciul Financiar).

Cei interesați pot obține informații suplimentare de la inspectorul de poliție Paul Ionuț Tudor, la numărul de telefon 0248/607000, interior 20161.

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Știri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.