Construirea unui pod peste Râul Argeșel în cartierul Racovița din Mioveni este următorul mare proiect pentru orașul constructorilor de automobile. Primarul Ion Georgescu l-a catalogat ca fiind un proiect „grandios”.

Proiectul de construire a viitorului pod dintre DN 73D și DC 85, care va face legătura între orașul Mioveni și comuna Davidești, dar și alte proiecte au fost prezentate astăzi de primarul Georgescu în tradiționala conferință de presă de sfârșit de an.

Reamintim că proiectul va fi realizat și finanțat de Compania Națională de Investiții (CNI), prin Programul național de construcții de interes public sau social.

Potrivit proiectului avizat, podul va avea o lungime de 81,20 de metri și o lățime de 13 metri, cu două benzi de circulație, încadrate de trotuare pietonale. Podul va avea o deschidere de 73 de metri și 35,50 de metri înălțime. Suprafața totală a podului va fi de 6.600 de mp, incluzând drumul amenajat și rampele de acces. Durata de execuție a lucrărilor va fi de 18 luni. Termenele de execuție vor fi stabilite și anunțate de CNI.

Printre proiectele avute în vedere de administrația locală din Mioveni se mai numără un garaj pentru Detașamentul de Pompieri, o grădină de vară, o nouă piață agroalimentară (în locul pieței Dacia), două grădinițe modulare în cartierele Racovița și Colibași, modernizarea străzii Prieteniei din cartierul Clucereasa, îmbunătățirea parametrilor de preluare ape pluviale în zona Omsan și extinderea rețelei de gaze în satul Făget.

Viitoarea Grădină de Vară va fi construită în vecinătatea Centrului Cultural Mioveni. „Am achiziționat terenul de lângă Centrul Cultural, pe care vom avea o grădină de vară în amfiteatru în următorii doi ani”, a precizat primarul Ion Georgescu.

În ceea ce privește extinderea rețelei de gaze naturale, primarul a anunțat: „Sper ca în 2023, la 1 decembrie, cei din satul Făget să aibă acces la gaze naturale. Este un proiect de aproape două milioane de euro, finanțat 100% de orașul Mioveni”.

Alături de primarul Ion Georgescu, la conferința de presă de astăzi au vorbit viceprimarul Ciprian Țurlea, secretarul Primăriei – Ionuț Badea, managerul Spitalului Orășenesc Mioveni – Mircea Stoian, directorul Centrului Cultural Mioveni – Alin Călinescu, directorul SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni – Nicolae Tudose și directorul SC Servicii Generale Mioveni – Alin Albu. Fiecare a făcut un scurt bilanț al activităților pe care le au în administrare.

ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR DIN PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI 1 IANUARIE-30 NOIEMBRIE 2021

1.CABINET PRIMAR

Nr. audienţe primar: 297;

Nr. audiențe telefonice:140;

Nr. vizitatori unici pe site-ul Primăriei Mioveni: 180.950;

Nr. vizitatori pe paginile site-ului www. emioveni.ro: 237.600;

Nr. utilizatori înregistrați cu cont pe platforma Mioveni City App:2073;

Nr. vizitatori site aplicație www.miovenicity.ro: 3504;

Nr. raportări primite pe Mioveni City App de la lansare: 786, dintre care  781 soluționate (cele nesoluționate nu au făcut obiectul ariei de activitate a Primăriei Mioveni);

Nr. vizite primite ale delegațiilor externe: 2 (Republica Modova: Măgdăcești și Scoreni);

Nr. vizite oficiale efectuate de Consiliul Local Mioveni: 1 (Magdăcești-Republica Moldova);

2.COMPARTIMENT REGISTRATURĂ-GHIŞEU UNIC

Nr. adrese înregistrate: 35.676;

Nr. adrese trimise prin poştă: 15.361 (6.878 simple, 554 recomandate și 7.929 cu confirmare) ;

Nr. înregistrări interne: – 179.

3.SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI

Nr. dispoziţii inițiate de primarul oraşului Mioveni pentru anul 2021: 693;

Nr.proiecte de hotărâri emise de compartimentele de specialitate din cadrul instituției: 213;

Nr. hotărâri aprobate de Consiliul Local: 210;

Nr. ședinţe pe comisii ale Consiliului Local Mioveni: 16;

Nr. ședinţe ordinare ale Consiliului Local Mioveni : 11;

Nr. ședinţe extraordinare ale Consiliului Local Mioveni: 4;

Nr. ședinţe extraordinare de îndată: 1;

Nr. operațiuni efectuate în Registrul Electoral constând în radierea persoanelor decăzute din drepturile electorale și a persoanelor decedate: 317;

Nr. contracte de arendă: 5;

Coordonarea activităților Recensământului General Agricol 2021: 1560 de chestionare.

4.COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

În vederea reflectării modului de derulare a activităţilor de informare publică la nivelul instituţiei, în anul 2021 s-au înregistrat 11 solicitări de informaţii de interes public. Nu s-au primit reclamaţii administrative. Nu au fost  cazuri de plângeri în instanţa de judecată.

În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2021 nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea legii 544/2001.

Numărul proceselor verbale de afişare a fost de 237.

Numărul total al ştirilor şi comunicatelor transmise în perioada 01ianuarie-30 noiembrie 2021 este de aproximativ 750, iar cel al conferințelor de presă la nivel de instituție a fost de 3.

5.DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

165 de cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu gaze naturale;

21 de cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu lemne ;

9 cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu energie electrică;

450 de anchete sociale pentru persoane cu handicap, gradele grav, accentuat şi mediu;

4 dosare noi prin care s-a solicitat alocaţie pentru sustinerea familiei;

35 de dosare reevaluate lunar pentru menţinerea în plată a alocaţiei de susţinere;

75 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarulor de alocaţie pentru susţinerea familiei;

20 de anchete sociale solicitate de Poliţie;

4 anchete sociale privind întocmirea dosarului pentru centre de plasament;

11 anchete sociale privind reevaluarea situaţiilor familiale a copiilor aflați în plasament familial şi rezidential;

17 cereri prin care s-a solicitat angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

55 de cereri prin care s-a solicitat acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav;

78 de dosare de reevaluare a persoanei cu handicap care beneficiază de asistent personal (raport de vizită);

15 revizuiri speciale la solicitarea DGASPC pentru persoana cu handicap cu certificate vechi;

35 de dosare prin care se se acordă ajutor social cf. Legii 416/2001;

70 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarilor de ajutor social;

233 de dosare prin care au fost solicitate alocaţii de stat;

471 de dosare prin care s-a solicitat acordarea indemnizaţii de creştere copil;

30 de anchete sociale privind evaluarea situaţiilor persoanelor adulte internate în centre medico-sociale private;

5 cereri prin care s-a solicitat ajutor de înmormântare;

7 cereri prin care s-a solicitat ajutor de urgentă;

4 situaţii centralizatoare comunicate  DGASPC Argeş privind copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;

12 situaţii privind monitorizarea copiilor cu handicap transmise DGASPC Argeş;

12 rapoarte statistice privind beneficiarii de ajutor social transmise AJPIS Argeş;

30 de rapoarte statistice privind subvenţia energie electrică, gaze naturale și combustibili solizi;

17 cereri prin care s-a solicitat emiterea dispoziţiilor de numire a unui curator şi curator special pentru minori şi adulți;

73 de anchete sociale solicitate de Judecătorie ;

250 de  dispoziţii de acordare de beneficii sociale;

11 anchete sociale solicitate de școli pentru acordarea bursei sociale şi ,,bani de liceu”;

50 de  anchete sociale privind stabilirea drepturilor asistenţilor personali;

78 de  anchete sociale privind monitorizarea activității asistenților personali ;

190 de anchete sociale privind acordarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav;

177 de rapoarte de vizită și rapoarte privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;

2 rapoarte semestriale aprobate de Consiliul Local Mioveni transmise DGASPC privind activitatea asistenţilor personali;

3 activități din planul de educație pentru sănătate, igienă și alimentație desfășursate împreună cu asistentul medical comunitar;

2 campanii destinate prevenirii excluderii și marginalizării cu adresabilitate și pe grupuri etnice minoritare;

277 de beneficiari alimente – 2 campanii de acordare de ajutoare alimentare și produse de igienă în cadrul POAD2018/2021;

25 de rapoarte și sinteză privind acordarea ajutoarelor alimentare și de igienă în cadrul POAD2018/2021.

FUNDAŢIA CONSORȚIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

Nr. beneficiari care au servit 2 mese în fiecare zi: 40;

Nr. persoane vârstnice asistate la domiciliu: 9;

Nr. beneficiari ai Centrului de Zi: 13.

6.COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

Nr. căsătorii efectuate: 205 (comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a  fost de 144);

Nr. decese înregistrate: 317 (comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a  fost de 210 );

Transcriere certificate de naștere emise în străinătate: 23 (comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a  fost de 10);

Nr. nou-născuți: 318 (comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a fost de 290).

7.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

Nr. cărţi de identitate eliberate şi preschimbate: 7480 (comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a fost de 7351);

Nr. cărţi de identitate provizorii: 296(comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a  fost de 318);

Nr. schimbări de domiciliu: 1574(comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a  fost de 1526);

Nr. vize de reşedinţă: 449 (comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a  fost de 694).

8.COMPARTIMENT RESURSE UMANE

În anul 2021 au fost elaborate un număr de 319 dispoziţii privind domeniul Resurse Umane – salarizare şi organizare. S-au elaborat documente specifice concretizate prin:

145 de adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

413 de adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei;

14 rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local privind domeniul Resurse Umane;

45 de adeverințe de pensionare pentru foștii salariați ai SC Regom Serv SA;

S-au organizat 13 concursuri pentru un număr de 14 posturi, la care au participat 90 de candidați, fiind ocupate 12 posturi, dintre care 8 pe perioadă nedeterminată și 4 pe perioadă determinată.

Au fost organizate 5 examene de promovare pentru funcţionarii publici şi  personalul contractual din cadrul instituţiei.

9.COMPARTIMENT CONTABILITATE

Valoarea B.V.C. pentru anul 2021: 166549 mii  lei;

Valoarea realizată: 149.514 mii lei;

Venituri proprii: 115.115 mii lei;

Valoarea realizată: 121.311 mii lei;

Sume defalcate din TVA: 9.766 mii lei;

Valoare realizată: 9.327 mii lei;

Valoarea investiţiilor: 67.958 mii lei;

Valoarea realizată: 45.135 mii lei.

Excedent: 0.

ÎNVĂŢĂMĂNT

Anul 2021

Cheltuieli de funcţionare: 8545 mii lei (realizat 7217 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare: 11588 mii lei (realizat 938 mii lei);

Anul 2020

Cheltuieli de funcţionare: 8149 mii lei (realizat 7092mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare: 3606 mii lei (realizat 2670 mii lei);

SĂNĂTATE

Anul 2021

Cheltuieli de funcţionare: 17944 mii lei (realizat 17538 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare :21101mii lei (realizat 19339 mii lei);

Anul 2020

Cheltuieli de funcţionare: 14357mii lei (realizat 10990 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare: 24402 mii lei (realizat 3210 mii lei);

SERVICII PUBLICE

Anul 2021

Cheltuieli de funcţionare: 7421 mii lei (realizat 6853 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare: 4662 mii lei (realizat 3591mii lei).

Anul 2020

Cheltuieli de funcţionare: 8756 mii lei (realizat 6584 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare: 8980mii lei (realizat 1546 mii lei).

10.COMPARTIMENT CONSTATARE, IMPUNERE, ÎNCASARE

Nr. certificate de atestare fiscală: 4000(comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a  fost de 2765);

Nr. declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri: 2000 (comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a fost de 3184);

Nr. declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe terenuri: 3400 (comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a fost de 4365);

Nr. declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe autoturisme: 7600 (comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a  fost de 6008);

De asemenea, au fost depuse și aprobate 615 cereri de acordare de scutiri/reduceri la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane fizice şi cu handicap, locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia.

11.COMPARTIMENTUL URMĂRIRE VENITURI

Prin sistemul de plată on-line SNEP s-au înregistrat un număr de 1281 de plăți pentru suma totală de 407.281,72 lei .

Au fost emise un număr de 3046 de somații pentru deschiderea dosarelor de executare silită;

Au fost înființate un număr de 1544 de popriri asupra veniturilor realizate și a disponibilităților bănești;

Au fost primite pentru punerea în executare un număr de 3726 de titluri executorii ce constau în procese verbale de contravenție, din care s-a încasat suma de 1.278.828 lei.

Pentru stingerea debitelor în sumă de 47.126 lei care provin din amenzi contravenționale au fost supravegheate 9 persoane, care au prestat ore de muncă în folosul comunității;

Au fost acționați în instanță 8 debitori aflați în stare de insolvabilitate, în vederea transformarii amenzilor contravenșionale în ore de muncă în folosul comunității;

Pentru un număr de 36 de debitori care nu au venituri și bunuri urmăribile a fost declarată starea de insolvabilitate .

12.COMPARTIMENT URBANISM

Nr. adeverinţe de nomenclator stradal eliberate: 574 (comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a fost de 494);

Nr. autorizaţii de construcţii: 235 (comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a  fost de 306);

Nr. note de constatare: 351 (comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a  fost de 369);

Nr. certificate de urbanism: 379 (comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a  fost de 419);

Nr. certificate de atestare a edificării construcției: 120 (comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a fost de 109);

Nr. acorduri branșamente utilități: 234 (comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a fost de 240);

Nr.adrese soluționate: 2.289(comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a  fost de 900);

Nr. total de acte administrative eliberate: 1542, valoarea totală încasată fiind 671.781 lei.

13.COMPARTIMENT DEZVOLTARE LOCALĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE,  MONITORIZARE SERVICII PUBLICE

Pe parcursul anului 2021 a fost implementat și finalizat proiectul ”Consolidarea Capacității Sistemului Medical Public de Gestionare a Situației de Urgență Cauzată de Criza Covid-19 în Județul Argeș” prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19,”,,Obiectivul specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19”, care vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică provocată de răspândirea virusului SARS- CoV-2”, cu o valoare de 19.991.581,80 lei.

De asemenea, au fost selectate pentru finanțare  proiectele:

-”Echipamente de Protecție Personală și Dezinfectanți pentru Unitățile de Învățământ din Orașul Mioveni”, depus prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specfic 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 – cu o valoare de 5.565.817,78 lei, urmând a se implementa în anul 2022.

-”Echipamente IT pentru Unitățile de  Învățământ  din Orașul Mioveni în contextul Crizei Covid 19” în cadrul Programului  Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-Educaţie, în valoare de 4.321.199,37 lei.

Totodată, a fost depus prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny proiectul “Varianta ocolitoare a orașului Mioveni (centura) – tronson I”, valoarea totală a proiectului fiind de 40.897.428,45 lei (inclusiv TVA).

De asemenea, au fost întocmite și aplicate 2 proiecte prin  programele derulate de către Administrația Fondului pentru Mediu, astfel:

-”Îmbunătățirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Iulia Zamfirescu, orașul Mioveni, județul Argeș” prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, în valoare totală de 7.991.021,00 lei.

-”Îmbunătățirea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public a orașului Mioveni, județul Argeș” prin ”Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, în valoare totală de 4.067.462,09 lei.

S-au făcut  demersurile pentru aplicarea unui nou proiect cu finanțare  nerambursabilă  în cadrul “Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi”, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, lansat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Se derulează în continuare proiectele cu finanțare europeană „ACHIEVE” și „StAR – Street Art”, în cadrul programului „Europa pentru Cetățeni”.

14.COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

În anul 2021 au fost realizate achiziții publice în valoare de 44.417.031,34 lei fără TVA, din care:

Un număr de 192 achiziții directe de produse, servicii și lucrări, în valoare de  11.117.510,22  lei fără TVA.

S-au încheiat 8 contracte prin următoarele proceduri de atribuire, astfel: 2 licitații deschise, 2 proceduri simplificate, 1 negociere fără publicare prealabilă, toate însumând 33.299.521,12 lei fără TVA („Sistem de digitalizare Spital Orăşenesc Mioveni – Sistem digital integrat pentru urmărirea pacientului critic şi platformă de comunicare”, ”Echipamente medicale Spital Orăşenesc Mioveni”, “Modernizare parcare bloc M2B și M2C, oraș Mioveni, județ Argeș”, „Garaj Detaşamentul de Pompieri Mioveni, jud. Argeş”, ”Echipamente medicale, consumabile medicale și echipamente de protecție personală”, LOT 4 – CONSUMABILE).

15.COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII

Investitii finalizate

Sala Sporturilor

Amenajare parcare Sala Sporturilor ;

Asfaltare Aleea Marin Sorescu, cartier Racovița;

Amenajare vestiare scenă zona picnic Făget;

Acoperiș tribună Stadion Orășenesc Mioveni;

Modernizare parcare zona bl. M2B-M2C;

Extindere rețea de canalizare menajeră str. Munteniei ;

Sistematizare curte Catedrală;

Alimentare cu energie electrică iluminat public Aleea Marin Sorescu;

Asfaltare strada Părăști, parc tematic la baza sportivă Gabriel Catillaz;

Extindere rețea de canalizare menajeră str. Piscul Ilinii, oraș Mioveni

Alimentare cu energie electrică iluminat public Calea Boteni;

Modernizare și extindere sistem semaforizare (zona Kaufland) ;

Extindere rețea de canalizare menajeră strada Bugeac 2;

Extindere rețea de canalizare menajeră str. Viitorului, cartier Clucereasa;

Modernizare str. Viitorului, cartier Clucereasa;

Amenajare rigolă carosabilă str. Mihail Sorbul, cartier Colibași ;

Canalizare menajeră str. Dealul Bisericii, cartier Racovița ;

Suprafațare parcare bl. H10.

Investiții în derulare

Amenajare Cămin C, oraș Mioveni;

Extindere alimentare cu apă zona Picnic-Făget ;

Extindere rețea de canalizare menajeră zona Picnic-Făget ;

Legătură str. Colibași cu str. Pleașa, cartier Colibași ;

Asfaltare Aleea Poienii (Tronson II);

Parcare str. Automobiliștilor, oraș Mioveni.

Proiecte de viitor

Amenajare zonă de agrement cu lac piscicol, cartier Clucereasa;

Garaj Detașamentul de Pompieri;

Grădina de Vară (zona Centrul Cultural Mioveni);

Asfaltare str. Egalității (Tronson I);

Modernizare piața Dacia, oraș Mioveni;

Grădiniță modulară, cartier Racovița;

Modernizare Baza de agrement Bemo;

Modernizare trotuare b-dul Dacia;

Modernizare str. Prieteniei, cartier Clucereasa;

Îmbunătățire parametri de preluare ape pluviale în zona Omsan;

Extindere sistem de distribuție gaze naturale sat Făget;

Amenajare zonă Penitenciar.

16.COMPARTIMENT PATRIMONIU

Extinderi de retele de gaze naturale pe străzile din oraș:

Strada  Perilor, finanțare integral Engie – finalizată;

Strada  Prunilor (TRONSON 1), finanțare integral Engie – finalizată;

Strada  Prunilor (TRONSON 2), finanțare integral Engie – în derulare;

Strada Dealul lui Dună, finanțare integral Engie – în derulare;

Bd. Dacia – zona cimitir Colibași, finanțare integral Engie – în derulare;

Extinderi de rețele de alimentare cu energie electrică pentru consumatorii casnici din oraș:

Cămin B și C Liceul Tehnologic Mioveni –  963.843 lei fără TVA;

Bd. Bacia Getica + strada Râului – 81.290 lei fără TVA;

Strada Egalității – 63.680 lei fără TVA;

Strada Dealul Bisericii – 35.601 lei fără TVA.

Nr. actualizări cărți funciare: 7;

Nr. cărți funciare noi: 15;

Nr. acte adiționale contracte de închiriere: 20;

Nr. acorduri pentru ocupare temporară a domeniului public: 25:

Nr. avize obținute în vederea autorizarii lucrărilor de investiții de pe raza orașului: 134;

Nr. contracte de închiriere a bunurilor din domeniul public și privat al orașului:56;

Nr. contracte de administrare și folosință gratuită:5.

17.COMPARTIMENT FOND FUNCIAR

Nr. de cereri primite: 3672;

Nr. adeverinţe de rol agricol: 2472;

Nr.de cereri pe probleme de fond funciar: 879;

Nr.de adrese de la alte instituţii: 211 ;

Nr. de atestate de producător: 7;

Nr. dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată (fond funciar): 100;.

Nr.poziții actualizate în Registrul Agricol: 4530;

Nr. situaţii statistice: 3.

18.COMPARTIMENTUL CORP CONTROL

378 de adrese privind răspunsuri la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

Au fost întocmite un nr. de 45 de Note de Constatare la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

Au fost întocmite un nr. de 8 procese verbale de Constatare și Sancționare a contravențiilor (6/legea 50/1990);

Au fost prelevate un număr de 39 de probe de apă de la fântânile publice pe pe raza orașului.

SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI REALIZATE ÎN ORAŞUL MIOVENI ÎN ANUL 2021

Au fost organizate campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în lunile aprilie, iulie și octombrie 2021.

Au fost organizate campanii de ecologizare în colaborare cu unitățile de învățământ de pe raza orașului Mioveni, astfel : Ziua Pământului (aprilie), Ziua Mediului (iunie) și  Let’t Do It, România (septembrie).

De asemenea, au fost organizate 5 campanii de deratizare, desinsecție și dezinfecție la nivelul orașului Mioveni.

19.COMPARTIMENT MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE PRELUATE

Centrul de Vaccinare Racovița – Mioveni

În perioada 18 ianuarie-30 noiembrie, la Centrul de Vaccinare din Mioveni au fost vaccinate 40.529 persoane, astfel: cu serul Pfizer 30.786 de persoane, cu serul Moderna 340 de persoane, cu serul Astra Zeneca 4.053 de persoane și cu serul Johnson 5.350 de persoane.

În cadrul cabinetelor medicale școlare au fost efectuate un număr de 10.569 de consultații;

S-au efectuat 92 de consultații stomatologice;

182 de teme de educație sanitară pentru sănătate au fost susținute de  către cadrele medicale școlare.

Campanie gratuită de testare Babeș Papanicolau și HPV, de care au beneficiat 280 de femei.

Spitalul Orășenesc Mioveni

Spitalul funcționează potrivit structurii aprobate prin Avizul M.S.(Nr.XI/A/57636/SP/13663/24.10.2019), cu 250 paturi, 10 paturi spitalizare de zi, 11 paturi de însoțitori.

Asistență medicală spitalicească este acordată în 5 secții și 11 compartimente;

Ambulatoriul de specialitate funcționează cu 24 cabinete

Investigațiile paraclinice sunt efectuate prin:

-Laboratorul de Imagistică;

-Laboratorul de Analize Medicale;

-Serviciul de Anatomie Patologică.

În anul 2021:

În spitalizarea continuă au fost tratați un număr de 5.022 pacienți;

În spitalizarea de zi numărul total de cazuri a fost de 11.795 pacienți;

În CPU s-au prezentat 10.101 pacienți:

În Ambulatoriul de Specialitate au fost acordate un număr de 12.179 consultații;

În Laborator Microbiologie Moleculară s-au efectuat un număr de 19.610 probe RT PCR, și 1963 de teste Antigen Covid;

În laboratorul de analize medicale s-au  efectuat 28.425 de servicii de laborator cu bilete de trimitere;

În laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală s-au efectuat 2.563 de servicii imagistice cu bilete de trimitere;

În urma situației excepționale create de pandemia de COVID-19 și în anul 2021 a fost reavizată Secția de Boli Infecțioase cu 69 paturi și ATI COVID cu 17 paturi, unde au fost tratați un număr de 777 pacienți (Secția de Boli Infecțioase) și 179 de pacienți (Compartimentul ATI Covid).

20.COMPARTIMENT CONTRACTE, AVIZE ŞI ACORDURI

Nr. acorduri de funcţionare 421, în valoare de 8.841 lei (comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a fost de 424);

Nr. eliberare autorizaţii pentru activitatea de alimentaţie publică: 11 (comparativ cu anul 2020, când numărul acestora a  fost de 10);

Nr. vehicule înregistrate: 15(comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a  fost de 23).

21.COMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

În cursul anului 2021 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Mioveni după cum urmează:

-nr. incendii culturi agricole şi mirişti: 6;

-nr. intervenţii la inundaţii: 2;

-nr. permise de lucru cu foc deschis: 8.

22.COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

Pe linia Protecţiei Civile în anul 2021 la nivelul oraşului Mioveni au fost  executate acţiuni de limitare şi înlăturare a efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren ca urmare a ploilor torenţiale şi a scurgerii de pe versanţi în cartierele Mioveni, Colibaşi, Racoviţa, Făget şi Clucereasa.

23.POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

Persoane legitimate: 9880 (comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a  fost de 7276);

Persoane avertizate în scris: 563 (comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a  fost de 545);

Persoane sancţionate contravenţional cu amendă: 284 (comparativ cu anul 2020, când  numărul acestora a  fost de 344);

Suma totală de amenzi în anul 2021: 93.675 lei (comparativ cu anul 2020, când  suma totală a fost de 183.890);

S-au rezolvat un număr de 1485 de sesizări , dintre care: 75 scrise, 934 de sesizări telefonice şi 476 de sesizări primite de la dispeceratul Camere Video, răspunsurile fiind trimise în termen către petiţionari şi sesizările telefonice fiind rezolvate în timp optim prin intervenţia rapidă a poliţiştilor locali.

24.DISPECERAT SUPRAVEGHERE CAMERE VIDEO

În cursul anului 2021, prin intermediului camerelor video ale Sistemului de Supraveghere amplasate în orașul Mioveni au fost constatate de către operatorii-dispeceri un număr de 2.203 de fapte (588 de sesizări, 667 de solicitări telefonice și 197 de cereri de vizionare), care le-au fost direcționate echipajelor mobile ale Poliției Române și celor ale Poliției Locale, și au fost  aplicate măsuri legale, atenționări verbale, precum și sancțiuni contravenționale.

Printr-un număr de 88 de adrese scrise au fost solicitate și puse la dispoziția organelor de cercetare ale Poliției Române și Poliției Locale peste 81 de ore de filmări prin intermediul camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, soluționarea acestora efectuându-se cu respectarea strictă a prevederilor Legii 677/2001și a Regulamentului(UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, fiind furnizate un număr de 40 de CD-uri + DVD-uri și 11 capturi-foto.

Numărul total al maşinilor care au intrat în oraşul Mioveni până la data de 30 noiembrie 2021 a fost de 5.898.177, iar al celor care au au ieşit din oraș a fost de 6.475.418.

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Administrație

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *