Primăria orașului Mioveni va repartiza un număr de locuințe sociale, devenite libere, în blocul B de la Grupul Școlar Colibași.

Persoanele interesate de organizarea procedurii de repartiție a locuințelor trebuie să depună un set de documente la Registratura Primăriei Mioveni, în perioada 17 ianuarie-18 februarie 2022.

Lista documentelor care trebuie depuse în dosar, precum și criteriile de repartizare a locuințelor pot fi obținute de la sediul Compartimentului Sprijin Asociații Proprietari – Fond Locativ (număr de telefon: 0248.260.500, interior 116). Acestea sunt afișate la sediul Primăriei Mioveni și postate pe site-ul  instituției, AICI.

Repartizarea locuințelor se face prin hotărâre a Consiliului Local, în baza unui punctaj obținut de candidați pe baza criteriilor legale, obligatorii și eliminatorii în unele situații, fiecare dosar urmând să fie analizat de Comisia de analiză și repartiție a locuințelor, în baza criteriilor de repartizare stabilite prin HCL nr. 145/2020.

Printre criteriile de bază se numără următoarele condiții eliminatorii:

a)Titularul cererii de locuinţă trebuie să fie major și să aibă domiciliul pe raza oraşului Mioveni;

b)Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei sale – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestora să nu deţină şi să nu fi deţinut în proprietate o locuinţă, să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite de execuţie pentru realizarea unei locuinţe, să nu deţină în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat şi să nu fi deţinut în calitate de chiriaş o locuinţă din fondul locativ de stat şi să fi fost evacuate pentru neplata chiriei şi/sau a utilităţilor;

NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţe înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj (divorţ). De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în căminele de nefamilişti sau familişti (clădiri dotate cu cameră de locuit individual şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune) persoanelor care şi-au indeplinit obligaţiile de plată cu privire la chiria şi utilităţile la zi, care au un comportament adecvat, lucru dovedit pe baza unei caracterizări din partea administratorului blocului B Grup Scolar Colibași.

c)Titularul cererii de locuinţă împreună cu membrii majori ai familiei trebuie să facă dovada că realizează venituri care le permit să plătească chiria şi cheltuielile comune aferente locuinţei pe care o solicită;

d)Să nu fi refuzat repartiţia unei locuinţe cu chirie în blocul B – Grup Şcolar Colibaşi;

e)Titularul şi/sau membrii familiei care vor locui cu titularul şi vor fi inscrişi în Fişa locativă să nu figureze cu obligaţii restante la bugetul local.

Acte necesare pentru dosar

1.Acte de identitate (B.I./C.I.) ale solicitantului, precum și ale tuturor persoanelor aflate în întreținere, care locuiesc împreună cu solicitantul (copie);

2.Certificate de naștere ale copiilor aflați în întreținerea solicitantului (copie);

3.Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);

4.Declarație notarială pe propria răspundere (original) din care să rezulte:

-că solicitantul ori alt membru al familiei solicitantului nu deține sau nu a deținut o locuință în proprietate după data de 1 ianuarie 1990;

-că solicitantul nu beneficiază de alte venituri în afară de cele declarate;

-numărul de persoane aflate în intreținerea solicitantului;

5.Copie contract de închiriere (dacă este cazul);

6.Copie certificat medical (dacă este cazul);

7.Adeverințe de venituri în care să se menţioneze venitul net/lună (adeverințe salariu, cupon pensie, somaj etc.) pe ultimele 12 luni;

8.Acte legal valabile care să ateste studiile solicitantului (copie);

9.Adeverință de la Fisc pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani;

10.Adeverinţă rol agricol pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani,

11.Anchetă socială efectuată de DAS din cadrul Primăriei Mioveni;

12.Alte acte pe care Comisia de analiză le consideră necesare (memoriu în care să fie descrisă situaţia locativă actuală a solicitantului, certificat de atestare fiscală de la Primăria Mioveni etc).

Informatii suplimentare pot fi obținute de la Compartimentul Sprijin Asociații de Proprietari – Fond Locativ sau la numărul de telefon 0248.260.500, interior 116.

Distribuie
Mai multe articole similare
Mai multe de Mihai Paul Codunas
Mai multe în Social

Un comentariu

  1. Doinel Bunea

    29-04-2022, 13:27 la 13:27

    Pentru persoanele cu dizabilități nu se mai dau alimente de la primărie? Vă mulțumesc pentru înțelegere..

    Răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.